Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh

Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh

Tổng sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 111.614 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Hàng container thông qua cảng biển tính theo Teu trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 4.054 triệu Teus, tăng 27% so với cùng kỳ

Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh
Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh

Sản lượng hàng hóa qua cảng biển từ 2023 đến 2024

Các loại hàng cũng có xu hướng tăng trưởng như hàng xuất khẩu (ước đạt 28.684 triệu tấn, tăng 8%), hàng nhập khẩu ước đạt 33.884 triệu tấn (tăng 16%), hàng nội địa ước đạt 48.593 triệu tấn (tăng 4%) và hàng quá cảnh bốc dỡ ước đạt 454 ngàn tấn. Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ, trong đó tháng 1/2024 tăng cao 43%.Hàng container tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023

Đối với hàng container, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tính theo Teu trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 4.054 triệu Teus, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 1.323 triệu Teus (tăng 20%), hàng nhập khẩu ước đạt 1.252 triệu Teus (tăng 19%) và hàng nội địa ước đạt 1.478 triệu Teus (tăng 40%).

Xem thêm: Tin tức vận tải biển tháng 6, 2024

Sản lượng hàng hóa qua cảng giai đọan năm 2024

Trong tháng 1/2024 cũng chứng kiến sự tăng trưởng của khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển. Cụ thể, khối lượng hàng hóa trong 1 tháng đầu năm 2024 đạt 68.716 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng hàng tính theo Teu đạt 2.4 triệu Teus, tăng 52%.

Các loại hàng đều có xu hướng tăng. Hàng xuất khẩu đạt 17.383 triệu tấn, tăng 29%. Hàng nhập khẩu đạt 20.931 triệu tấn, tăng 49%. Hàng nội địa đạt 30.127 triệu tấn, tăng 47% và hàng quá cảnh xếp dỡ đạt 275 ngàn tấn.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển bằng tàu biển (không bao gồm hàng quá cảnh không bốc dỡ) trong tháng 1/2024 đạt 47.404 triệu tấn, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023. Khối lượng hàng hóa thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đạt 21.312 triệu tấn, tăng 38%.

Theo lý giải của Cục Hàng hải, mức tăng trưởng của tháng 1 khá cao so với cùng kỳ do tháng 1/2023 là tháng Tết nên khối lượng hàng hóa thấp nhất. Trong khi đó, tháng 1/2024 lại là tháng giáp Tết – thời điểm khối lượng hàng hóa thường cao nhất trong năm vì để chuẩn bị cho dịp Tết.

Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh
Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh

Ba cảng biển có sản lượng tăng trưởng cao nhất lên tới 53%Các khu vực có sản lượng cao nhất nước như: TPHCM, Vũng Tàu, Hải Phòng đều có mức tăng trưởng từ 43-53% so với cùng kỳ, Quảng Ninh tăng 34.2%, một số khu vực khác có sản lượng tăng như Huế tăng 200%, Thanh Hóa tăng 64.8%, Đồng Tháp và Nghệ An tăng 58%, Quảng Ngãi tăng 62%, Đồng Nai tăng 32%. Các khu vực Nha Trang, Quảng Ngãi. Quảng Nam, Cần Thơ đều tăng trên 10%. Riêng khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, An Giang ghi nhận mức giảm thấp.

Cùng với mức tăng của khối lượng hàng hóa thông qua, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng trong tháng 1/2024 tăng cao là 51% với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, các khu vực có sản lượng container thông qua lớn Hải Phòng, TPHCM, Vũng Tàu đều ghi nhận mức tăng từ 40-60% so với cùng kỳ. Các khu vực Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, Đồng Tháp, Cần Thơ đều tăng từ 49-144% và không có khu vực nào có khối lượng hàng hóa thông qua giảm.

Xem thêm: Những mặt hàng nên vận tải trong đường biển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *