Incoterms 2020 DAP | Delivered At Place – Giao tại địa điểm

incoterms2020

Incoterms 2020 DAP | Delivered At Place – Giao tại địa điểm

Quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms) được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Năm 2020, những quy tắc mới được cập nhật quy định cụ thể nghĩa vụ và chi phí giữa các bên. Với DAP Incoterms 2020 | Delivered At Place (Giao hàng tại địa điểm), người bán chuyển giao hàng hóa và rủi ro sang cho người mua tại điểm đến. Quy tắc này có thể sử cho nhiều phương thức vận tải.

Incoterms 2020 DAP – Thỏa thuận chi phí

Trách nhiệm bên bán (seller)

Trách nhiệm bên mua (buyer)

Chi phí liên quan đến hàng hóa và vận chuyển đến khi giao (trừ các chi phí phát sinh của người mua) Chi phí liên quan đến việc ký kết hợp đồng vận chuyển
Chi phí bốc dỡ (nếu có) Chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm giao hàng và chi phí bốc dỡ (nếu có)
Chi phí thông quan xuất khẩu Chi phí thông quan nhập khẩu
Chi phí giao chứng từ liên quan đến vận chuyển Chi phí có thể phát sinh bởi người bán liên quan đến thủ tục nhập khẩu.

Incoterms 2020 DAP – Thỏa thuận chuyển giao hàng hóa

Thực hiện quy tắc DAP Incoterms 2020 có nghĩa là hàng hóa và rủi ro sẽ được chuyển từ người bán sang người mua tại đích đến cuối cùng theo thời hạn hợp đồng đã ký kết. 

DAP-Incoterms-2020
DAP-Incoterms-2020

Incoterms 2020 DAP – Thỏa thuận nghĩa vụ

Nghĩa vụ bên bán (seller)

Nghĩa vụ bên mua (buyer)

Cung cấp chứng từ và tài liệu ủy quyền Chấp nhận các tài liệu từ người bán để nhận hàng
Giao hàng đến đúng nơi và thời gian quy định Chi trả tiền hàng, thuế và các chi phí bốc dỡ
Chịu trách nhiệm đến khi hàng được giao Chịu trách nhiệm từ khi hàng được giao
Ký hợp đồng vận tải Chịu trách nhiệm dỡ hàng
Thanh toán thủ tục xuất khẩu và quá cảnh Thanh toán thủ tục nhập khẩu
Hỗ trợ người mua thông quan nhập khẩu Hỗ trợ người bán thông quan xuất khẩu
Kiểm, cân hàng hóa và đóng gói (nếu cần) Cung cấp thông tin địa điểm, loại phương tiện vận chuyển và ngày giao hàng
Hợp đồng bảo hiểm: khuyến khích Hợp đồng bảo hiểm: cung cấp thông tin nếu cần mua

Incoterms 2020 DAP – Thỏa thuận bảo hiểm hàng hóa

Cả hai bên không bắt buộc phải lập hợp đồng bảo hiểm nhưng thỏa thuận này được khuyến khích dùng trong giao dịch thương mại quốc tế. Đặc biệt là bên bán vì phải chịu rủi ro cao.

DAP-Incoterms-2020
DAP-Incoterms-2020

Những nổi bật trong điều khoản DAP của Bộ quy tắc Incoterms 2020

  • Các bên khi sử dụng DAP có thể tự dùng phương tiện vận tải của mình vận chuyển mà không cần bên thứ 3.
  • Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và vận tải đa phương thức.
  • Địa điểm nên được các bên thỏa thuận rõ ràng nhất có thể để hạn chế rủi ro mà người bán chịu.
  • Không nên sử dụng DAP khi muốn người bán làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trả thuế và chi phí liên quan đến nhập khẩu.

Xem thêm các điều khoản tại:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *