Incoterms® 2020 có điểm gì khác so với Incoterms® 2010?

Incoterms® 2020 có điểm gì khác so với Incoterms® 2010?

Trong thương mại quốc tế, Incoterms đóng vai trò quan trọng trong việc quy định các điều kiện của hợp đồng. Từ ngày 1/1/2020, Incoterms® 2020 chính thức có hiệu lực và có nhiều thay đổi so với Incoterms® 2010. Hãy cùng Vinalines tìm hiểu  Incoterms® 2020 có gì khác biệt so với Incoterms® 2010.

Sự khác biệt của Incoterms 2020
Sự khác biệt của Incoterms 2020

Tăng trách nhiệm bảo hiểm của người bán trong điều kiện CIP

Trong phiên bản Incoterms® 2010, với điều kiện CIF và CIP, người bán chỉ có nghĩa vụ mua bảo hiểm một mức tối thiểu tương đương với bảo hiểm điều kiện C.

Trong phiên bản Incoterms® 2020,

 • Với điều kiện CIF, người bán mua bảo hiểm một mức tối thiểu tương đương với bảo hiểm điều kiện C
 • Với điều kiện CIP, người bán mua bảo hiểm ở mức cao nhất tương đương bảo hiểm điều kiện A (bảo hiểm “mọi rủi ro”)

Mở rộng sự tùy chọn thỏa thuận việc phát hành B/L on-board trong điều kiện FCA

Trong phiên bản Incoterms® 2010, với điều kiện FCA, người bán hoàn thành nghĩa vụ khi đã giao hàng cho người chuyên chở.

 • Người bán được xem là hoàn thành nghĩa vụ khi giao hàng ở các ICD gần cảng. Thời điểm này trước thời điểm hàng được bốc lên tàu.
 • Người chuyên chở không chắc chắn phát hành B/L có ghi chú dòng chữ “on-board” cho người bán. Vì hàng chưa chắc chắn đã thực sự nằm trên tàu.

Trong phiên bản Incoterms® 2020, cho phép các bên thỏa thuận rằng người mua yêu cầu người chuyên chở phát hành B/L on-board cho người bán. Phát hành sau khi người chuyên chở nhận hàng để chở dù hàng có thể chưa đặt lên tàu.

 • Người bán không cần đợi hàng chất lên tàu mới được nhận đóng dấu on-board. Vì vậy, người bán có thể nhận được thanh toán sớm hơn

Thêm điều kiện mới CNI (Cost and Insurance – Tiền hàng và bảo hiểm)

 • Tương tự FOB, rủi ro và trách nhiệm được chuyển giao từ người bán sang người mua tại cảng đi.
 • Nhưng người bán phải mua bảo hiểm hàng hóa trong khi người mua thì chịu rủi ro vận chuyển trên biển. Trái với các điều kiện nhóm C khác (CFR, CIF), CNI không bao gồm cước phí vận chuyển.

Điều kiện DDP được tách thành 2 điều kiện mới DTP và DPP

DDP (Delivery Duty Paid – Giao hàng đã thông quan nhập khẩu) được tách thành  DTP (Delivered at Terminal Paid – Giao tại ga đến đã thông quan ) DPP (Delivered at Place Paid – Giao tại nơi đến đã thông quan).

Trong phiên bản Incoterms® 2010, DDP quy định người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua. Hàng đã được thông quan nhập khẩu, trên phương tiện vận tải chở đến và đã sẵn sàng để dỡ hàng tại nơi đến quy định. Địa điểm giao hàng có thể là địa chỉ của người mua, kho hoặc ga đến,…

Trong phiên bản Incoterms® 2020, nơi giao hàng cuối cùng có sự phân biệt rõ ràng.

 • Với DTP, người bán chịu trách nhiệm tất cả các chi phí liên quan đến vận tải bao gồm thuế hải quan khi hàng hóa được giao đến ga. Có thể là cảng biển, cảng hàng không, trung tâm vận tải… tại nơi đến.
 • Với DPP, người bán chịu trách nhiệm tất cả các chi phí liên quan đến vận tải bao gồm thuế hải quan khi hàng hóa được giao đến bất kỳ địa điểm nào khác không phải là ga vận tải.

Điều kiện FCA được mở rộng hơn

Trong phiên bản Incoterms® 2010, nơi giao hàng có thể là  địa chỉ của người bán, nhà kho, cảng biển hay cảng hàng không… Có thể áp dụng tất cả phương thức vận tải.

Trong phiên bản Incoterms® 2020, FCA được mở rộng thành hai điều kiện. Bên xuất khẩu sẽ kiểm soát rõ hơn về trách nhiệm thông quan xuất khẩu.

 • Một dành cho vận tải đường bộ.
 • Một dành cho vận tải đường biển.

Điều kiện DAT được thay đổi thành DPU. DAP xuất hiện trước, DPU xuất hiện sau

Điều khoản DPU thay thế DAT
Điều kiện DPU thay thế DAT

Trong phiên bản Incoterms® 2020, điều kiện DAP, người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt theo ý của người mua trên phương tiện vận chuyển đến sẵn sàng để dỡ hàng.

=> DAP xuất hiện sau DAT.

Trong phiên bản Incoterms® 2020, điều kiện DPU “người bán hoàn thành nghĩa vụ khi đưa hàng đến và dỡ xuống tại điểm giao hàng đã quy định vào thời gian đã thỏa thuận, đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua”. Nội dung DPU không đổi so với DAT. Tuy nhiên, có nhấn mạnh địa điểm giao hàng là bất kỳ nơi nào không chỉ là “terminal”.

DAP xuất hiện trước DPU trong Incoterms 2020
DAP xuất hiện trước DPU trong Incoterms 2020

=> DAP: chưa dỡ hàng xuống, DPU (DAT): đã dỡ hàng xuống. Vì vậy, DAP xuất hiện trước DPU (DAT).

Hãy liên hệ ngay với Vinalines để được hỗ trợ về các quy định cho quý khách.

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn quý khách các thông tin khác như: sử dụng FOB, sử dụng FCA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *